Dnevni red 321. sjednice Vlade FBiH

 • 30.06.2022.
 • 1. Usvajanje Zapisnika 320. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane 23.06.2022. godine i Zapisnika 262. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održane 24.06.2022. godine, telefonskim putem

  2. Prednacrt zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije

  3. Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine

  4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BH Telecom Sarajevo:

  -        Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH Telecom Sarajevo

  -        Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH Telecom Sarajevo

  -        Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva BH Telecom Sarajevo

  5. Prijedlozi odluka:

  a)    Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo

  b)    Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo

  6. Prijedlog odluke o utvrđivanju Javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva-Travnik-Jajce, dionica Turbe-Jajce

  7. Prijedlog odluke o utvrđivanju Javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva-Travnik-Jajce, dionica Nević Polje-Turbe

  8. Prijedlog odluke o utvrđivanju Javnog interesa za izgradnju autoceste na koridoru Vc, dionica Tunel Prenj - Mostar Sjever

  9. Prijedlog odluke o utvrđivanju Javnog interesa za izgradnju autoceste Orašje-Tuzla, dionica Tuzla-Maoča

  10. Prijedlog odluke o utvrđivanju Javnog interesa za izgradnju autoceste Jadransko-jonska autocesta kroz Bosnu i Hercegovinu, dionica Počitelj-Stolac

  11. Prijedlog odluke o utvrđivanju Javnog interesa za izgradnju brze ceste Bihać-Cazin-Velika Kladuša-Republika Hrvatska

  12. Prijedlog rješenja o dozvoli stupanja u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji za nekretnine potpuno eksproprisane Rješenjem Službe za urbanizam, katastar i geodetske poslove Općine Doboj Jug, broj: 05-27-85-87/20 od 09.05.2022. godine

  13. Dokument okvirnog Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 2023. 2025. godina, sa Prijedlogom zaključka

  14. Prijedlog sveobuhvatne strategije upravljanja javnim finansijama u Bosni i Hercegovini 2021.-2025., sa Prijedlogom zaključka

  15. Prijedlog zaključka kojim se daje saglasnost Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica za zaključivanje Ugovora o izvođenju radova za realizaciju Projekta rekonstrukcije fasade bivše fabrike akumulatora u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari, Općina Srebrenica

  16. Prednacrt zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine

  17. Prijedlog zaključka o produženju roka za podnošenje prijava po Javnom pozivu za podnošenje prijava za finansiranje/sufinanciranje projekata/zahtjeva/inicijativa/ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine