Dnevni red 18. sjednice Vlade FBiH

 • 18.07.2007.
  1. Verifikacija Zapisnika 17. sjednice Vlade Federacije BiH;
  2. Nacrt zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  3. Nacrt zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje;
  4. Prednacrt zakona o porezu na dobit;
  5. Prednacrt zakona o porezu na dohodak;
  6. Prednacrt zakona o doprinosima;
  7. Prijedlog mišljenja na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju;
  8. Prijedlog odluke o maksimalnom iznosu naknade za obavljanje poslova iz nadležnosti nadzornog odbora, predsjednicima i članovima nadzornih odbora imenovanim ispred državnog kapitala;
  9. Prijedlog odluke o usvajanju plana i programa poslovanja za 2007. godinu Investicijske banke Federacije BiH;
  10. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za realiziranje Projekta «Sjednice bez papira»;
  11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine;
  12. Stav Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa Projektom Saniranja objekta na Sokocu za smještaj zatvorenika kojima je izrečena mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja;
  13. Prijedlog mišljenja na Odluku o utvrđivanju omjera za otkup domaće primarne proizvodnje za koje se veže korištenje tarifnih kvota;
  14. Statut Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  15. Informacija o provođenju Zakona o lijekovima u kantonima u pogledu osiguranja dostupnosti esencijalnih lijekova stanovništvu u Federaciji BiH;
  16. Informacija o provedbi Bolonjskog procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka;
  17. Statut Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine;
  18. Informacija o evidenciji nezaposlenih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine i podaci o nezaposlenosti u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  19. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Federacije BiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije – davanje saglasnosti;
  20. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za raspodjelu sredstava sa pozicije «Transfer udruženjima građana»;
  21. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za prestrukturiranje elektroenergetskog sektora BiH/Federacije BiH.