Danas potpisivanje Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH

  • 14.12.2023.
  • Obavještavamo vas da je danas (četvrtak, 14. decembra/prosinca 2023. godine) u 14:30 sati, u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu (Ul. Hamdije Ćemerlića br. 2), planirano potpisivanje Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

    Kolektivni ugovor uime Vlade Federacije BiH potpisat će federalni ministar pravde Vedran Škobić i predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Federacije BiH Samir Kurtović.

    Napomena: Izjave za medije planirane su nakon potpisivanja Kolektivnog ugovora.

    Molimo da medijski pratite ovaj događaj!