9. UREDBA o prestanku važenja Uredbe o vezanim i posebnim obrtima

Na osnovu člana 85. stav (1) tačka a) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/21), na prijedlog federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 315. sjednici, održanoj 19.05.2022. godine, donosi


UREDBU


O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O VEZANIM I POSEBNIM OBRTIMA


Član 1.


Danom stupanja na snagu ove uredbe, Uredba o vezanim i posebnim obrtima ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/09, 62/10 i 16/12) prestaje važiti.

Član 2.


Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 733/2022
19. maja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.