15. sjednica Vlade FBiH

 • 27.06.2007.
 • PRODUŽEN ROK ZA UPOTREBU CERTIFIKATA DO 30. JUNA/LIPNJA 2009. GODINE

  Krajem ovog mjeseca ističe rok važenja certifikata koji se koriste kao platežno sredstvo u postupku otkupa stanova po osnovu stanarskog prava. Stoga je na današnjoj sjednici, održanoj u Livnu, Vlada FBiH utvrdila i po skraćenom postupku u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije.

  Predložene izmjene i dopune imaju za cilj stvaranje zakonskih preduslova za uspješno okončanje procesa privatizacije stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Izmjena se odnosi na produženje roka do 30. juna/lipnja 2009. godine kojim se propisuje važenje certifikata kao platežnog sredstva, jer do sada utvrđeni rok ističe, a privatizacija nije okončana. Za produženje roka postoji veliki interes građana i većeg broja pravnih osoba kod kojih je u toku procedura povrata i dodjele stanova, propisana Zakonom o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova.

  U skladu sa odredbom spomenutog zakona, ostavljena je mogućnost da jedna kategorija zaposlenika koji imaju stanarsko pravo, može izvršiti plaćanje cijene stana u certifikatima po osnovu potraživanja građana.

  O PREDLOŽENIM IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA

  Vlada FBiH se na današnjoj sjednici izjasnila o tekstu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama koji je još 2005. godine poslan u parlamentarnu proceduru i u različitim tekstovima usvojen u dva doma Parlamenta Federacije BiH. Usaglašavanje teksta ovog zakona nije postignuto ni na Zajedničkoj komisiji oba parlamentarna doma.

  Budući da Dom naroda Parlamenta FBiH, kao ni Vlada Federacije, nije usvojio tri amandmana koje je izglasao Predstavnički dom, (na čl. 45. i 46. i dodavanje novog čl.77a), Vlada FBiH donijela je danas četiri zaključka.

  Premijer FBiH će, u skladu s ovlaštenjima iz člana 15. Ustava FBiH, sazvati zajedničku komisiju koju čini najviše deset članova iz svakog doma Parlamenta FBiH, koja će u roku od slijedećih deset dana, utvrditi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, prihvatljiv za oba doma. U radu zajedničke komisije će, u skladu sa svojim nadležnostima, učestvovati Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

  Vlada FBiH ostaje kod svog Prijedloga zakona koji je ranije utvrdila i uputila u parlamentarnu proceduru, a koji je Dom naroda usvojio.

  Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženo je da pripremi informaciju o stanju institucija u sektoru šumarstva, bilo da jesu ili da nisu uspostavljene u skladu sa Zakonom o šumama.

  O IZRADI STRATEGIJE EKONOMSKOG RAZVOJA FBiH

  Vlada FBiH je, na inicijativu Federalnog ministarstva trgovine, donijela Odluku o pristupanju izradi strategije ekonomskog razvoja Federacije BiH i za koordinatora posla odredila ovo federalno ministarstvo.

  Strategija bi obuhvatila projekte razvoja industrijske politike, malih i srednjih preduzeća, trgovine i tržišta, podsticaja izvoza i racionalizacije uvoza, te razvoja turizma u Federaciji BiH, kao i već pripremljene strategije u okviru pojedinih resora, pa su sukladno tome zadužena federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije, poljoprivrede, vododprivrede i šumarstva i okoliša i turizma da pripreme materijalne i tehničke uvjete za izradu ovog dokumenta. Na osnovu njihovih pojedinačnih strategija, Federalno ministarstvo trgovine će, kao koordinator cjelokupnog posla, za Vladu pripremiti i za sljedeću sjednicu dostaviti Akcioni i finansijski plan izrade Strategije ekonomskog razvoja FBiH u skladu sa politikom Vlade FBiH.

  O ZAJMU ZA REKONSTRUKCIJU PUTEVA

  Federalna vlada je, nakon rasprave, prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva finansija o finansiranju Projekta “Rekonstrukcija puteva” iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i, u vezi s tim, donijela odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje ovog zajma i na zaključivanje Supsidijarnog ugovora za ovaj kredit između Bosne i Hercegovine i Federacije BiH. Prethodno su na razgovorima u Londonu, održanim početkom juna ove godine, sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj usaglašeni svi dokumenti koji se odnose na ovaj kredit.

  Riječ je o 75.000.000 eura, od čega se 45.000.000 eura odnosi na Federaciju BiH, za koliki će kreditni iznos Vlada zatražiti odobrenje Parlamenta FBiH. Osnovni razlog za donošenje ovih odluka je realizacija ciljeva Vlade FBiH u oblasti unaprjeđenja cestovne infrastrukture u FBiH jer bi se ovim kreditom omogućila rehabilitacija i rekonstrukcija već identifikovanih prioritetnih dionica u dužini od 454,47 km.

  Inače, ovo je dio sredstava potrebnih za Projekat “Rehabilitacija magistralnih cesta u FBiH” koji bi se implementirao od ove do 2010.godine, a čija je vrijednost procijenjena na 100 miliona eura, s tim da je Evropska investiciona banka osigurala 50 miliona eura, za koje je Vlada dala svoju saglasnost. Ostatak sredstava osigurao bi se iz domaćih izvora, odnosno Budžeta FBiH i prihoda JP Direkcije cesta FBiH, a spremnost za učešće u ovom projektu izrazila je i Svjetska banka.

  SREDSTVA ZA ISPLATU DRUGOG DIJELA ZAOSTALE INVALIDNINE U TUZLANSKOM KANTONU

  Vlada FBiH je danas Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata odobrila 82.286,91 KM za pokriće nedostatnih sredstava za isplatu zaostale invalidnine-II dio za mjesec mart 2001. godine u Tuzlanskom kantonu. Ovim sredstvima u cijelosti bi se realizirala isplata dugujuće invalidnine za sve korisnike iz reda boračke populacije u Federaciji BiH. Riječ je, naime, o jedinom preostalom dugu iz ranijeg perioda prema pripadnicima ove populacije, jer je Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, sa zakašnjenjem iz objektivnih razloga, uputilo zahtjev za ovu isplatu, nakon što je u ove svrhe (za II dio dugujuće invalidnine iz 2001.godine) već isplaćeno ukupno 11.477.714,97 KM.

  REBALANS PLANA ŽELJEZNICA FBiH

  Danas je Vlada FBiH donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo o usvajanju Rebalansa srednjoročnog plana razvitka 2007.-2009. s dopunom za 2010. godinu.

  Prolongiranje početka rada zeničkog “Mital-Steela” i promjene pravca prijevoza lukavačkog GIKIL-a (preko Brčkog umjesto preko Ploča), plan prijevoza tereta za 2007. godinu morao je biti smanjen za četiri posto, odnosno za 324.700 tona. Umanjenje bi bilo i drastičnije da nije planirano povećanje prijevoza ugljena za tuzlansku Termolektranu, te uvoza boksita na relaciji Ploče-Zvornik.

  Za slijedeće dvije godine nije predviđena izmjena plana, a za 2010. godinu planirano je povećanje od četiri posto.

  Rebalansom su obuhvaćeni financijski aspekti poslovanja, pa su Željeznice Federacije BiH planirale povećanje ukupnih prihoda od 14,3 milijuna konvertibilnih maraka u 2007. godini, 12,3 milijuna KM u 2008., te 7,6 milijuna KM u 2009. godini. U ovom razdoblju bili bi povećani i ukupni izdatci: 15,8 milijuna KM u 2007., 9,6 milijuna KM u 2008. i 5,1 milijun KM u 2009. godini.

  Broj prevezenih putnika bi, od 401.000 u 2006. godini, trebao porasti na 746.000 u 2010. godini.

  Investicijska ulaganja u željezničku infrastrukturu kreću se od 77,7 milijuna KM (2007.), preko 225,6 milijuna KM (2208.) i 319,9 milijuna KM (2009.), do 142,1 milijun KM (“2010. godina).

  SAGLASNOST NA OSNIVANJE PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA U FBiH

  Tri su danas donesene odluke o davanju saglasnosti za osnivanje predstavništava stranih nevladinih organizacija na teritoriji Federacije BiH. Riječ je o organizacijama “Comunidad Magnificat” iz Paname, “Maria porta del Cielo” iz Rima i “Opus Mariae” iz Torina koje bi imale predstavništva u Međugorju, općina Èitluk.

  Sve tri organizacije bave se dobročinstvom u integralnoj transformaciji osobe, obitelji i društva a putem usluga prihvata i osobne pažnje usamljenim i ostavljenim osobama, ovisnicima od droge, hendikepiranim i na drugi način ugroženim osobama. U tom sklopu su i aktivnosti na obrazovanju volontera i mobiliziranju mladih za akcije pomoći, kao i okupljanju građana u rješavanju problema građanskog, društvenog i kulturnog života.

  FINANSIJSKE ODLUKE

  Vlada FBiH je Federalnom ministarstvu kulture i sporta sa “Transfera za udruge građana i organizacije u oblasti kulture” iz ovogodišnjeg Budžeta odobrila 695.000 KM za finansiranje manifestacija kulture, obnovu i sanaciju sakralnih objekata i objekata kulture u Federaciji BiH, koja će biti raspoređena na 17 subjekata. Istom ministarstvu, sa iste budžetske pozicije odobreno je 430.000 KM za 11 sportskih ekipa koje su u ligaškim takmičenjima u sezoni 2006/07. godine ostvarile izuzetan sportski rezultat, osvajanjem prvenstva i KUP-a države i koje će predstavljati našu zemlju u KUP-ovima šampiona i međunarodnim kupovima.

  Na osnovu predloženih projekata Akademije nauka i umjetnosti BiH, Vlada je odobrila iz budžetskih sredstava 60.000 KM za aktivnosti ove institucije. U ovoj godini Akademija nauka i umjetnosti BiH preuzima mjesto predsjedatelja Programskog savjeta IAC SEE, namjerava pokrenuti aktivnosti na osnivanju Centra za istraživanje i održivi razvoj krasa i osposobiti prostor za smještaj knjižnog fonda vlastitih izdanja. Kada je riječ o projektu vezanom za kras, Vlada FBiH preporučuje Akedemiji da aktivnosti usklađuje s nadležnim federalnim ministarstvima.

  SUGLASNOST NA STATUT ZAVODA ZA TRANSFUZIOLOGIJU

  Statut Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH dobio je danas suglasnost Federalne vlade. Utemeljitelj ovog zavoda je Parlament FBiH, a vlasnik Federacija BiH.

  U Zavodu djeluju dvije organizacijske cjeline – za prikupljanje krvi i za preparativnu transfuziologiju. Institucija ima Upravi odbor što ga imenuje i razrješava Vlada FBiH. Među devet članova UO je i jedan predstavnik Federalnog ministarstva zdravstva.

  Rad Zavoda financira se iz više izvora, kao štu su federalni proračun, ugovori s Federalnim zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja i sa Zavodom za zdravstveno osiguranje Sarajevskog kantona, iz naplate usluga, donacijama i međunarodnim ugovorima.

  PODJELA “KRIVAJE” NA TEHNOEKONOMSKE CJELINE

  U cilju omogućavanja što žurnije i učinkovitije privatizacije i utvrđivanja njezina metoda, Federalna vlada je danas donijela Odluku kojom daje suglasnost na Prijedlog plana podjele zavidovićke “Krivaje” na osam tehnoekonomskih cjelina. Riječ je o Prijedlogu što ga je utvrdio Nadzorni odbor “Krivaje” na sjednici od 5. lipnja/juna 2007. godine, a po kojem će ovaj kombinat biti privatiziran prodajom dijelova poduzeća nastalih njegovom podjelom na samostalne tehnološke cjeline. Današnju odluku Vlade FBiH dužni su provesti Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Agencija za privatizaciju u FBiH.

  O ARHEOLOŠKIM STRAŽIVANJIMA KOD VISOKOG

  Izaslanstvo Federalne vlade, na čelu s premijerom FBiH, a u kojoj će biti federalni ministar okoliša i turizma, federalni ministar prostornog uređenja, te predstavnici Federalnog ministarstva kulture i sporta, posjetit će lokalitet na kojem se vode aktivnosti Fondacije Arheološki park “Bosanska piramida sunca”, te razgovorati s predstavnicima lokalne zajednice.

  Ovo je zaključeno nakon što je Vlada FBiH danas razmatrala informaciju u svezi zahtjeva Fondacije Arheološki park “Bosanska piramida sunca” za financijsku pomoć u istraživanjima na lokalitetu kod Visokog.

  Tek nakon posjeta Visokom, Vlada FBiH će zauzeti stajališta o ovom pitanju.

  POZITIVNI REZULTATI INVESTICIJSKE BANKE U PROTEKLOJ GODINI

  Vlada Federacije BiH danas je prihvatila Izvještaj o radu i Informaciju o poslovanju Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine i donijela Odluku o utvrđivanju visine i rasporeda dobiti ove banke ostvarene za 2006. godinu.

  Od 31. oktobra 2006. godine Banka je registrovana kao dioničko društvo sa dioničkim kapitalom od 87.486.000 KM, u stopostotnom vlasništvu Vlade FBiH. Nakon usklađivanja pravnog statusa i organa upravljanja i rukovođenja sa Zakonom o bankama Federacije BiH otklonjeni su razlozi za trajanje postupka privremene uprave i rješenjem Agencije za bankarstvo Federacije BiH u januaru ove godine okončan je postupak privremene uprave.

  U 2006. godini ostvaren je ukupan prihod u iznosu 14.933.265 KM, a ukupan rashod od 10.664.563 KM. Zbog manje kreditne aktivnosti banke, ostvareni prihodi u 2006. godini manji su za 5,24 posto u odnosu na planirane, dok su ukupni rashodi manji za 8,13 posto.

  Prihodi od kamata, u strukturi ukupnih prihoda, učestvuju sa 45 posto, a operativni prihodi sa 55 posto. Prihodi od kamata u odnosu na planirane veći su za tri posto, dok su operativni prihodi u poređenju sa planiranim manji za 11 posto.

  Na kraju prošle godine u Investicijskoj banci FBiH ukupno je bilo zaposleno 84 uposlenika, dok je na kraju 2005. godine bilo 75 zaposlenih. Prosječna neto plaća na nivou Banke u 2006. godini iznosila je 1.443 KM i za 8,3 posto je veća u odnosu na 2005. godinu.

  U toku 2006. godine glavne aktivnosti banke bile su usmjerene na implementaciju postojećih kreditnih linija za finansiranje klijenata Banke, odnosno tražilaca kreditnih sredstava, putem poslovnih banaka i/ili direktno klijentima, a implementirana je i nova kreditna linija za podsticaj zapošljavanja iz namjenskog dugoročnog depozita Federalnog zavoda za zapošljavanje.

  Posmatrano po kantonima, najveći broj kreditnih zahtjeva zaprimljen je sa područja Sarajevskog kantona. Najznačajnije povećanje tražnje, odnosno kreditnih zahtjeva zabilježeno je u Sarajevskom i Srednjobosanskom kantonu, dok je najveći pad tražnje zabilježen u Tuzlanskom kantonu. Ukupan iznos za kreditiranje privrednih subjekata Banke 31. decembra 2006. godine iznosio je 114.372.846 KM. U strukturi ukupnog portfolija na kredite direktno plasirane krajnjim korisnicima odnosi se 79 posto (90.598.897 KM), dok se 21 posto (24.133.949 KM) kreditnog portfolija odnosi na kredite plasirane krajnjim korisnicima putem poslovnih banaka. Ukupna naplata potraživanja po plasiranim kreditima, po osnovu glavnice, redovnih i zateznih kamata, za bilansna potraživanja iznosila je 95.098.638 KM.

  Povoljna struktura izvora sredstava koja proizilazi iz vlasničke strukture, a koja se ogleda u visokom kapitalu i dugoročnim depozitima, obezbjeđuje povoljan položaj i stabilno finansijsko stanje Banke.

  UTVRÐEN KOEFICIJENT ZA TRI MJESECA

  Na današnjoj sjednici Vlada FBiH utvrdila je donijela Odluku o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za juni/lipanj, jul/srpanj i august/kolovoz 2007. godine.

  Za svaki od ovih mjeseci utvrđen je koeficijent 0,94.

  KADROVSKA PITANJA

  Federalna vlada imenovala je danas Projektni tim “Jedan zakon - jedan fond” koji se sastoji od dvije radne grupe. U grupu čiji je zatatak izrada prednacrta jedinstvenog boračkog zakona imenovani su Enisa Teskeredžić (predsjednica), Nezim Æatić, Ljubinka Selaković, Zehra Omanović, Ante Èavar, Azra Bublin, Belma Adilović i Mirko Blažević, a u grupu za uspostavu jedninstvenog fonda Fehim Bekan (predsjednik), Filip Šarić, Nermina Spahalić, Ibrahim Ganibegović, Halil Polimac, Ramiz Dreković, Zdravko Talić i Radovan Vignjević. Koordinator cjelokupnog projektnog tima je Zdravko Skočibušić, sekretar Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

  Na prijedlog Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Vlada Federacije je dr. Dijanu Štimljanin imenovala, na period od četiri godine, za člana Upravnog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

  Na osnovu Liste od četiri uspješna kandidata prijavljena na Javni konkurs za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, a na osnovu prijedloga Komisije koja je provela proceduru, Vlada je na poziciju direktora ove uprave imenovala Ibrahima Tirka.

  Za članove Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju, nakon provedene konkursne procedure, Vlada je imenovala Srebrena Dizdara (predsjednik), Tihomira Zovku i Milenka Prstojevića.

  * * * Sjednica Vlade FBiH završena je u 14.05 sati