1. UREDBA o izmjeni Uredbe o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz Federacije Bosne i Hercegovine za ostvarene vrhunske sp

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 301. sjednici, održanoj 03.02.2022. godine, donosi


UREDBU


O IZMJENI UREDBE O ODREĐIVANJU KRITERIJA ZA DODJELJIVANJE NAGRADA SPORTISTIMA, SPORTSKIM RADNICIMA I SPORTSKIM UDRUŽENJIMA IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA OSTVARENE VRHUNSKE SPORTSKE REZULTATE NA MEĐUNARODNIM TAKMIČENJIMA


Član 1.


U Uredbi o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz Federacije Bosne i Hercegovine za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/12, 74/13 i 4/15), Tabela novčanih iznosa nagrada za ostvarene vrhunske sportske rezultate, koja je sastavni dio Uredbe, mijenja se i glasi:

"TABELA


novčanih iznosa nagrada za ostvarene vrhunske sportske rezultate


(izražena u KM)

1. Olimpijske igre i paraolimpijske igre


a) Pojedinačni sportovi (sportisti)

- Zlatna medalja

50.000,00

- Srebrena medalja

30.000,00

- Bronzana medalja

20.000,00

 Nagrada za selektore - trenere iznosi 50% od nagrade za sportiste.

b) Ekipni sportovi - za članove ekipe

- Zlatna medalja

20.000,00

- Srebrena medalja

10.000,00

- Bronzana medalja

5.000,00

 2. Svjetska seniorska prvenstva u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima


a) Pojedinačni sportovi (sportisti)

- Zlatna medalja

40 000,00

- Srebrena medalja

20.000,00

- Bronzana medalja

10.000,00

 Nagrada za selektore - trenere iznosi 50% od nagrade za sportiste.

b) Ekipni sportovi - za članove ekipe

- Zlatna medalja

15.000,00

- Srebrena medalja

10.000,00

- Bronzana medalja

5.000,00

 Nagrada za selektore - trenere iznosi 50% od nagrade za sportiste.

3. Evropska seniorska prvenstva u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima


a) Pojedinačni sportovi (sportisti)

- Zlatna medalja

20.000,00

- Srebrena medalja

15.000,00

- Bronzana medalja

10.000,00

 Nagrada za selektore - trenere iznosi 50% od nagrade za sportiste.

b) Ekipni sportovi - za članove ekipe

- Zlatna medalja

10.000,00

- Srebrena medalja

5.000,00

- Bronzana medalja

3.000,00

 Nagrada za selektore - trenere iznosi 50% od nagrade za sportiste.

4. Šahovska olimpijada


a) Za članove ekipe

- Zlatna medalja

10.000,00

- Srebrena medalja

8.000,00

- Bronzana medalja

5.000,00

 Nagrada za selektore - trenere iznosi 50% od nagrade za sportiste.

5. Mediteranske igre


a) Pojedinačni sportovi (sportisti)

- Zlatna medalja

8.000,00

- Srebrena medalja

6.000,00

- Bronzana medalja

4.000,00

 Nagrada za selektore - trenere iznosi 50% od nagrade za sportiste.

b) Ekipni sportovi - za članove ekipe

- Zlatna medalja

5.000,00

- Srebrena medalja

3.000,00

- Bronzana medalja

2.000,00

 Nagrada za selektore - trenere iznosi 50% od nagrade za sportiste.

6. Univerzijada


a) Pojedinačni sportovi (sportisti)

- Zlatna medalja

8.000,00

- Srebrena medalja

6 000,00

- Bronzana medalja

4.000,00

 Nagrada za selektore - trenere iznosi 50% od nagrade za sportiste.

b) Ekipni sportovi - za članove ekipe

- Zlatna medalja

5.000,00

- Srebrena medalja

3.000,00

- Bronzana medalja

2.000,00

 Nagrada za selektore - trenere iznosi 50% od nagrade za sportiste.

7. Svjetski i evropski rekordi na seniorskim takmičenjima u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima


a) Svjetski rekord

50.000,00

b) Evropski rekord

30.000,00

 Nagrada za selektore - trenere iznosi 50% od nagrade za sportiste.

8. Državni seniorski rekordi u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima, na međunarodnim takmičenjima predviđenim ovom uredbom


a) Državni rekordki

3.000,00

 Nagrada za selektore - trenere iznosi 50% od nagrade za sportiste.

9. Juniorska svjetska i evropska prvenstva u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima


Nagrade iznose 50% iznosa utvrđenog sportistima i selektorima-trenerima navedena za takmičenja u seniorskoj konkurenciji.

10. Ispunjenje kvalifikacione norme za olimpijske/paraolimpijske igre


a) Sportisti koji ostvare normu za olimpijske i paraolimpijske igre, nagradit će se sa:

5.000,00

 11. Prvaci BiH u sportovima koji imaju najmanje dva ranga organizovanog takmičenja, po liga sistemu, koji će se takmičiti na evropskim takmičenjima nagradit će se kako slijedi:


a) Prvaci BiH u fudbalu, košarci, rukometu i odbojci (muška i ženska konkurencija)

15.000,00

b) Prvaci BiH u ostalim kolektivnim sportovima

7.000,00

c) Prvaci BiH u individualnim sportovima

2.500,00"

 Član 2.


Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 97/2022
03. februara 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.