ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM KONSOLIDIRANJU GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 


Članak 1.

 


U Zakonu o financijskom konsolidiranju gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 52/14, 36/18 i 54/19), u daljem tekstu: Zakon, u članku 2. stavak (1)., riječi: "30.09.2013. godine", zamjenjuju se riječima: "31.12.2019. godine."

 


Članak 2.

 


U članku 7. stavak (1). riječi: "podnosi u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona", zamjenjuju se riječima: "može podnijeti do 31.12.2022. godine."

 


Članak 3.

 


U članku 8. stavak (3). riječi: "31.12.2021. godine" zamjenjuju se riječima: "31.12.2023. godine".

 


Članak 4.

 


U članku 9. stavak (2). riječi: "može donijeti" zamjenjuju se riječima: "donosi", a riječi "uz suglasnost Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine" se brišu.

 


Članak 5.

 


U članku 11. stavak (1). riječi: "30.09.2013. godine", zamjenjuju se riječima: "31.12.2019. godine."

 

 

 


Članak 6.

 


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 


Tomislav Martinović

 


Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 


Mirsad Zaimović