ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 


Član 1.

 


U Zakonu o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 52/14, 36/18 i 54/19), u daljem tekstu: Zakon, u članu 2. stav (1)., riječi: "30.09.2013. godine", zamjenjuju se riječima: "31.12.2019. godine."

 


Član 2.

 


U članu 7. stav (1). riječi: "podnosi u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona", zamjenjuju se riječima: "može podnijeti do 31.12.2022. godine."

 


Član 3.

 


U članu 8. stav (3). riječi: "31.12.2021. godine" zamjenjuju se riječima: "31.12.2023. godine".

 


Član 4.

 


U članu 9. stav (2). riječi: "može donijeti" zamjenjuju se riječima: "donosi", a riječi "uz saglasnost Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine" se brišu.

 


Član 5.

 


U članu 11. stav (1). riječi: "30.09.2013. godine", zamjenjuju se riječima: "31.12.2019. godine."

 


Član 6.

 


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 


Tomislav Martinović

 


Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

 

Mirsad Zaimović