ZAKON
O DOPUNAMA ZAKONA O CESTOVNOM PRIJEVOZU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 


Članak 1.

 


U Zakonu o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/06 i 2/10) vrše se sljedeće dopune:
U članku 19. dodaje se stavak 3. koji glasi:
"Iznimno u slučajevima kada se taksi vozilom planiraju prevoziti osobe sa invaliditetom vozilo može biti prilagođeno za prijevoz osoba sa invaliditetom suprotno odredbama stavka 2. ovog članka.".

 


Članak 2.

 


U članku 40. u stavku 1. dodaje se nova rečenica koji glasi:
"Iznimno u slučajevima kada se taksi vozilom planiraju prevoziti osobe sa invaliditetom vozilo može biti prilagođeno za prijevoz osoba sa invaliditetom.

 


Članak 3.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 


Mirsad Zaimović

 


Predsjedatelj
Doma naorda
Parlamenta Federacije BiH

 


Tomislav Martinović