Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 110. stav (2) Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/10, 16/10-isp. i 66/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 245. sjednici, održanoj 26.11.2020. godine, donosiUREDBU


O IZMJENI UREDBE O NAPLATI NAKNADE ZA KORIŠTENJE AUTOCESTE A1


Član 1.


Član 3. u Uredbi o naplati naknade za korištenje autoceste A1 ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/15) mijenja se i glasi:

"Naknada za korištenje autoceste iznosi:

a) Pravac: Svilaj – Odžak

Naplatno mjesto

Udaljenost

Klasa vozila i cijena u KM sa PDV-om

ČNM SVILAJ

km

I

II

III

IV

9.88

1.2

2.5

3.5

5.0

 b) Pravac Sarajevo – Zenica

Naplatno mjesto

Udaljenost

Klasa vozila i cijena u KM sa PDV-om

ČNM SARAJEVO SJEVER

km

I

II

III

IV

BNM Podlugovi

10.0

1.2

2.5

3.5

5.0

BNM Visoko

18.3

2.0

4.5

6.5

9.0

BNM Kakanj

34.8

4.0

8.5

12.5

16.5

BNM Lašva

45.0

5.5

11.0

16.0

21.5

BNM Zenica jug

51.0

6.0

12.0

18.5

24.5

BNM Zenica sjever

60.8

7.0

14.0

21.0

28.0

 BNM PODLUGOVI

km

I

II

III

IV

BNM Visoko

8.3

1.0

2.0

3.0

4.0

BNM Kakanj

24.8

3.0

6.0

9.0

12.0

BNM Lašva

35.0

4.0

8.5

12.5

17.0

BNM Zenica jug

41.0

5.0

10.0

15.0

19.5

BNM Zenica sjever

50.8

6.0

12.0

18.0

24.0

 BNM VISOKO

km

I

II

III

IV

BNM Kakanj

16.5

2.0

4.0

6.0

8.0

BNM Lašva

26.7

3.0

6.5

9.5

13.0

BNM Zenica jug

32.7

4.0

8.0

12.0

16.0

BNM Zenica sjever

42.5

5.0

10.0

15.0

20.0

 BNM KAKANJ II

km

I

II

III

IV

BNM Kakanj

3.0

0.4

0.7

1.0

1.5

BNM Lašva

13.2

1.5

3.0

5.0

6.5

BNM Zenica jug

19.2

2.5

4.5

7.0

9.5

BNM Zenica sjever

29.0

3.5

6.5

10.2

14.0

 BNM KAKANJ

km

I

II

III

IV

BNM Lašva

10.2

1.2

2.5

4.0

5.0

BNM Zenica jug

16.2

2.0

4.0

6.0

8.0

BNM Zenica sjever

26.0

3.0

6.0

9.0

12.0

 BNM ZENICA JUG

km

I

II

III

IV

BNM Zenica sjever

9.8

1.0

2.2

3.2

4.5

 c) Pravac Zenica - Sarajevo

Naplatno mjesto

Udaljenost

Klasa vozila i cijena u KM sa PDV-om

BNM ZENICA SJEVER

km

I

II

III

IV

BNM Zenica jug

9.8

1.0

2.2

3.2

4.5

BNM Kakanj

26.0

3.0

6.0

9.0

12.0

BNM Kakanj I

29.0

3.5

7.0

11.0

15.0

BNM Visoko

42.5

5.0

10.0

15.0

20.0

BNM Podlugovi

50.8

6.0

12.0

18.0

24.0

ČNM Sarajevo sjever

60.8

7.0

14.0

21.0

28.0

 BNM ZENICA JUG

km

I

II

III

IV

BNM Kakanj

16.2

2.0

4.0

6.0

8.0

BNM Kakanj I

21.2

2.5

5.0

7.5

10.0

BNM Visoko

32.7

4.0

8.0

12.0

16.0

BNM Podlugovi

41.0

5.0

10.0

15.0

19.5

ČNM Sarajevo sjever

51.0

6.0

12.0

18.5

24.5

 BNM LAŠVA

km

I

II

III

IV

BNM Kakanj

10.2

1.2

2.5

4.0

5.0

BNM Kakanj I

15.2

2.0

3.5

5.5

7.5

BNM Visoko

26.7

3.0

6.5

9.5

13.0

BNM Podlugovi

35.0

4.0

8.5

12.5

17.0

ČNM Sarajevo sjever

45.0

5.5

11.0

16.0

21.5

 BNM KAKANJ

km

I

II

III

IV

BNM Kakanj I

5.0

0.5

1.2

2.0

2.5

BNM Visoko

16.5

2.0

4.0

6.0

8.0

BNM Podlugovi

24.8

3.0

6.0

9.0

12.0

ČNM Sarajevo sjever

34.8

4.0

8.5

12.5

16.5

 BNM KAKANJ I

km

I

II

III

IV

BNM Kakanj

5.0

0.5

1.2

2.0

2.5

BNM Lašva

15.2

2.0

3.5

5.5

7.5

BNM Zenica jug

21.2

2.5

5.0

7.5

10.0

BNM Zenica sjever

31.0

3.5

7.0

11.0

15.0

 BNM VISOKO

km

I

II

III

IV

BNM Podlugovi

8.3

1.0

2.0

3.0

4.0

ČNM Sarajevo sjever

18.3

2.0

4.5

6.5

9.0

 BNM PODLUGOVI

km

I

II

III

IV

ČNM Sarajevo sjever

10.0

1.2

2.5

3.5

5.0

 d) Pravac: Sarajevo - Tarčin

Naplatno mjesto

Udaljenost

Klasa vozila i cijena u KM sa PDV-om

ČNM SARAJEVO ZAPAD

km

I

II

III

IV

BNM Lepenica

10.2

1.2

2.5

4.0

5.0

BNM Tarčin

20.2

2.5

5.0

7.5

10.0

 BNM LEPENICA

km

I

II

III

IV

BNM Tarčin

10.0

1.2

2.5

4.0

5.0

 e) Pravac: Tarčin - Sarajevo

Naplatno mjesto

Udaljenost

Klasa vozila i cijena u KM sa PDV-om

BNM TARČIN

km

I

II

III

IV

BNM Lepenica

10.0

1.2

2.5

4.0

5.0

ČNM Sarajevo zapad

20.2

2.5

5.0

7.5

10.0

 BNM LEPENICA

km

I

II

III

IV

ČNM Sarajevo zapad

10.2

1.2

2.5

4.0

5.0

 f) Pravac: Međugorje - Ljubuški

Naplatno mjesto

Udaljenost

Klasa vozila i cijena u KM sa PDV-om

ČNM LJUBUŠKI

km

I

II

III

IV

10.0

1.2

2.5

4.0

5.0

 "


Član 2.


Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1595/2020
26. novembra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.