Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi s tačkom VI. Odluke o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 243. sjednici, održanoj 12.11.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O RAZRJEŠENJU NADZORNOG ODBORA FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM


I.


Razrješavaju se dužnosti predsjednik i članovi Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom imenovani Rješenjem o imenovanju Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom V. broj 1355/2016 od 16.06.2016. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/16) zbog isteka mandata, i to:

1. Tomislav Naletilić, predsjednik

2. Adin Trgo, član

3. Senad Mehmedinović, član

4. Josip Drežnjak, član

5. Omer Pinjić, član.


II.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1533/2020
12. novembra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.