Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 6. stav (2) Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje usklađenosti ("Službeni glasnik BiH", broj 45/04), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 238. sjednici, održanoj 01.10.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU JEDNOG ČLANA KOMITETA ZA TEHNIČKE PROPISE BOSNE I HERCEGOVINE IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić imenuje se u Komitet za tehničke propise Bosne i Hercegovine kao predstavnik Federacije Bosne i Hercegovine.


II.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1338/2020
01. oktobra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.