Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 11. stavak (5) Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), a u vezi sa člankom 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 238. sjednici, održanoj 01.10.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU ZAMJENIKA RAVNATELJA FEDERALNOG ZAVODA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE


I.


Za zamjenika ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, na razdoblje od četiri (4) godine, imenuje se Veselko Čerkez.


II.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1333/2020
01. listopada 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.