Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 11. stav (5) Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), a u vezi sa članom 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 238. sjednici, održanoj 01.10.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU ZAMJENIKA DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE


I.


Za zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, na period od četiri (4) godine, imenuje se Veselko Čerkez.


II.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1333/2020
01. oktobra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.