Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 11. Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 238. sjednici, održanoj 01.10.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA RAVNATELJA FEDERALNOG ZAVODA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE


I.


Ivan Rogić, zamjenik ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, imenovan Rješenjem o imenovanju zamjenika ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/16) razrješava se dužnosti zbog isteka mandata.


II.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1332/2020
01. listopada 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.