Na osnovu člana 19 stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Fedracije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 233. sjednici, održanoj 28.08.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU INTERSEKTORSKE KOMISIJE


I.


Imenuje se Intersektorska komisija u sljedećem sastavu:

1. Irenko Matijević, Federalno ministarstvo pravde, predsjednik

2. Sanela Jakubović, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, član

3. Mirna Nikšić, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, član

4. Dobrica Jonjić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član

5. Umihana Prguda, Federalno ministarstvo zdravstva, član


II.


Zadatak Komisije je da sačini tekst Prednacrta Zakona o znakovnom jeziku za područje Federacije Bosne i Hercegovine.


III.


Rok za okončanje navedenih aktivnosti je šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog rješenja.


IV.


Danom stupanja na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o imenovanju Intersektorske komisije ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/20 od 08.05.2020. godine).


V.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1175/2020
28. augusta 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.