Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 233. sjednici održanoj 28.08.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IZMJENAMA RJEŠENJA O OVLASTI ZA POTPISIVANJE AKATA IZ NADLEŽNOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA I ČUVANJU I UPORABI PEČATA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANJA BRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

1. U Rješenju o ovlasti za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata i čuvanju i uporabi pečata Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/20), u točki 1. alineja broj 1. mijenja se i glasi:

"- potpisivanje rješenja donesenih u upravnom postupku iz nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, izuzev prvostupanjskih rješenja iz nadležnosti unutarnjih organizacijskih cjelina Sektora za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata,";

Alineja broj 14. mijenja se i glasi:

"- čuvanje i rukovanje pečatima Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, osim pečata unutarnjih organizacijskih cjelina Sektora za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata,".

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1150/2020
28. kolovoza 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.