Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 233. sjednici održanoj 28.08.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IZMJENAMA RJEŠENJA O OVLAŠTENJU ZA POTPISIVANJE AKATA IZ NADLEŽNOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA I ČUVANJU I UPOTREBI PEČATA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

1. U Rješenju o ovlaštenju za potpisivanje akata iz nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i čuvanju i upotrebi pečata Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog rata ("Službene novine Federacije BiH", broj 54/20), u tački 1. alineja broj 1. mijenja se i glasi:

"- potpisivanje rješenja donesenih u upravnom postupku iz nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, izuzev prvostepenih rješenja iz nadležnosti unutrašnjih organizacionih cjelina Sektora za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata,".

Alineja broj 14. mijenja se i glasi:

"- čuvanje i rukovanje pečatima Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, osim pečata unutrašnjih organizacionih cjelina Sektora za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata,"

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1150/2020
28. augusta 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.