Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 233. sjednici, održanoj 28.08.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IZMJENAMA I DOPUNI RJEŠENJA (O IMENOVANJU INTERRESORNE RADNE SKUPINE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA IZRADU I PROVEDBU AKCIONOG PLANA ZA PREVENCIJU I BORBU PROTIV TERORIZMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE, A U SVEZI SA IMPLEMENTIRANJEM STRATEGIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PREVENCIJU I BORBU PROTIV TERORIZMA)


I.


U Rješenju (o imenovanju Interresorne radne skupine Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za izradu i provedbu Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u svezi sa implementacijom Strategije Bosne i Hercegovine za prevenciju i borbu protiv terorizma), ("Službene novine Federacije BiH", broj 16/20) u točki II., riječi: "Fahrudin Solak" zamjenjuju se riječima: "Mustafa Kadribegović".


II.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1149/2020
28. kolovoza 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.