Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 4. stavak (2) Zakona o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), članka 31. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/05, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj U-13/16) i Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. br. 1088/2020 od 29.07.2020. godine, a u svezi sa Rješenjem o izvršenju Općinskog suda u Sarajevu br. 65 0 I 854725 20 I od 10.07.2020. godine i pravosnažnom Presudom Općinskog suda u Sarajevu br. 65 0 Rs 694776 18 Rs od 19.02.2020. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 233. sjednici, održanoj 28.08.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU DIREKTORA POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Šerif Isović, imenuje se za direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, počev od 30.07.2020. godine, na razdoblje od četiri godine sa mogućnošću novog imenovanja.


II.


Sukladno članku 20. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10, 111/12 i 20/17), radno mjesto direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine razvrstava se u II platni razred.


III.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1140/2020
28. kolovoza 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.