Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 10. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03), a u vezi člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 232. sjednici, održanoj 29.07.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O PRIVREMENOM IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Ovim rješenjem privremeno se imenuju članovi Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i to:

1. Mirjana Milićević, predsjednik

2. Andrijana Katić, član

3. Božana Bilandžija, član

4. Esad Bašagić, član

5. Sead Kopić, član

6. Ajla Muratović-Dedić, član

7. Meldina Ugarak, član.


II.


Privremeno imenovanje članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine iz tačke I. ovog rješenja je do imenovanja novog Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša, na tri mjeseca ili do izbora novih članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša.


III.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1108/2020
29. jula/srpnja 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.