Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 10. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03), a u vezi člana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 232. sjednici održanoj 29.07.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O PRIVREMENOM IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Ovim rješenjem privremeno se imenuju članovi Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine i to:

1. Alija Aljović, predsjednik

2. Ivica Krželj, član

3. Amra Kunovac, član


II.


Privremeno imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine iz tačke I. ovog rješenja je do imenovanja na tri mjeseca ili do izbora novih članova Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine po obavljenoj javnoj konkursnoj proceduri.


III.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1106/2020
29. jula/srpnja 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.