Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 179. hitnoj sjednici održanoj 05.08.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O OVLAŠTENJU ZA DONOŠENJE PODZAKONSKIH AKATA IZ NADLEŽNOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

1. Ovlašćuje se Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine da, na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, donosi podzakonske akte iz nadležnosti Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, do imenovanja federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1094/2020
05. augusta 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.