Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. Zakona o Finansijsko-informatičkoj agenciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/11), na prijedlog federalnog ministra finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 231. sjednici održanoj 23.07.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA FINANSIJSKO-INFORMATIČKE AGENCIJE


I


Imenuje se Upravni odbor Finansijsko-informatičke agencije, na period od četiri godine, u sljedećem sastavu:

1. DRAGAN PRUSINA, predsjednik;

2. MIRZA KRŠO, član;

3. ADISA OMERBEGOVIĆ ARAPOVIĆ, član;

4. DENIS MUŠIĆ, član;

5. GORAN MILIĆ, član.


II


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1051/2020
23. jula 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.