Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 52. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/05, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj U-13/16), na prijedlog Povjerenstva za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 210. sjednici, održanoj 20.02.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O RAZRJEŠENJU DIREKTORA FEDERALNOG ZAVODA

ZA GEOLOGIJU

 

 

I

 

 

Hazim Hrvatović, razrješava se sa dužnosti direktora Federalnog zavoda za geologiju, sa danom 29.02.2020. godine, radi ispunjavanja zakonskih uvjeta za umirovljenje.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 276/2020

20. veljače 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.