Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 22. Zakona o igrama na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/15 i 60/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 249. sjednici, održanoj 28.12.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Imenuje se Nadzorni odbor Lutrije Bosne i Hercegovine, na period od četiri godine, u sljedećem sastavu:

1. Miroslav Ćorić, predsjednik;

2. Kenan Hadžić, član;

3. Azira Lapandić, član;

4. Edita Rokša, član;

5. Saša Grabovac, član.


II.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1782/2020
28. decembra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.