Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2106 i 8/06) i članka 5. Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 248. sjednici, održanoj 22.12.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE


I.


Imenuje se Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje u sastavu:

1. Eugen Ćubela, predsjednik,

2. Derviš Delič, član,

3. Sabahudin Ibrahimagić, član,

4. Danijel Mucić, član,

5. Edis Ramović, član,

6. Slavko Vukić, član,

7. Kasim Mulalić, član

8. Merima Hajdarević, član

9. Redžo Mehić, član.


II.


Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje imenuje se na razdoblje od dvije godine.


III.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1767/2020
22. prosinca 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.