Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2106 i 8/06) i člana 5. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 248. sjednici, održanoj 22.12.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE


I.


Imenuje se Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u sastavu:

1. Eugen Ćubela, predsjednik,

2. Derviš Delić, član,

3. Sabahudin Ibrahimagić, član,

4. Danijel Mucić, član,

5. Edis Ramović, član,

6. Slavko Vukić, član,

7. Kasim Mulalić, član

8. Merima Hajdarević, član

9. Redžo Mehić, član.


II.


Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje imenuje se na period od dvije godine.


III.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1767/2020
22. decembra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.