Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 247. sjednici, održanoj 15.12.2020., donosiRJEŠENJE


O OVLAŠTENJU

1. Ovlašćuje se Enes Memić, šef Odsjeka u Federalnoj upravi civilne zaštite da organizira sve poslove iz nadležnosti direktora i potpisuje sve akte iz nadležnosti direktora, dok traje preventivna suspenzija direktora Federalne uprave civilne zaštite.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1697/2020
15. prosinca 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.