Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 247. sjednici, održanoj 15.12.2020., donosiRJEŠENJE


O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI OVLAŠTENE OSOBE

1. Mustafa Kadribegović, pomoćnik direktora Federalne uprave civilne zaštite, razrješava se dužnosti ovlaštene osobe po Rješenju Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 636/2020 od 12.05.2020. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/20), na osobni zahtjev.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1696/2020
15. prosinca 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.