Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 246. sjednici, održanoj 03.12.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA BIBLIOTEČKU DJELATNOST


I.


Razrješavaju se dužnosti, zbog isteka mandata, predsjednik i članovi Upravnog odbora Fondacije za bibliotečku djelatnost, koje je Rješenjem imenovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/16), u sastavu:

1. Edin Kukavica, predsjednik

2. Helena Lončar, član

3. Hadžija Hadžiavdić, član


II.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1686/2020
03. prosinca 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.