Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 246. sjednici, održanoj 03.12.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA DIREKTORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG STANJA


I.


U Rješenju o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, V. broj: 1633/2020 od 26.11.2020. godine, koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela na svojoj 245. sjednici, održanoj 26.11.2020. godine u tački I. stav (1) riječi: "Lejla Karović" zamjenjuju se riječima: "Admira Mrnđić".


II.


U ostalom dijelu Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, V. broj 1633/2020 od 26.11.2020. godine, koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela na svojoj 245. sjednici održanoj 26.11.2020. godine ostaje nepromijenjeno.


III.


Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1661/2020
03. decembra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.