Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 29. stavak (4) Zakona o utemeljenju Kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 35/04, 76/09 i 20/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 246. sjednici, održanoj 03.12.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA KOMPANIJE "ELEKTROPRIJENOS BOSNE I HERCEGOVINE" D.D. BANJA LUKA IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Za imenovanje članova Upravnog odbora Kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine, na mandatno razdoblje od pet godina, predlažu se:

- dr. sc. Stipo Buljan,

- dr. sc. Muhamed Mehmedović,

- Mustafa Gagula, i

- Bože Bago.


II.


Prijedlog za članove Upravnog odbora kompanije "Elektroprijenos Bosne i Hercegovine" d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine iz točke I. ovog rješenja, glasanjem prihvaća ili odbija Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.


III.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1650/2020
03. prosinca 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, v. r.