Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 246. sjednici, održanoj 03.12.2020. godine, donosiRJEŠENJE


O RAZRJEŠENJU PRIVREMENOG ČLANA NADZORNOG ODBORA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Amra Kunovac, razrješava se dužnosti privremenog člana Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 56/20), na lični zahtjev, sa danom 11.11.2020. godine.


II.


Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1649/2020
03. decembra 2020. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.