Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 210. sjednici, održanoj 20.02.2020. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O POSTAVLJENJU ARBITRA U

ARBITRAŽNI TRIBUNAL ZA BRČKO

 

 

1.     Lađa Sadiković postavlja se za arbitra u Arbitražni tribiinal za Brčko.

2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novurama Federacije BiH".

 

 

V broj 228/2020

20. februara 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.