ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM

KONSOLIDIRANJU GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Članak 1.

 

 

U Zakonu o financijskom konsolidiranju gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 52/14 i 36/18) u članku 7. stavak (1) riječi: "pet mjeseci", zamjenjuju se riječima: "šest mjeseci".

 

 

Članak 2.

 

 

U članku 8. stavak (3) riječi: "10.07.2019. godine", zamjenjuju se riječima: "31.12.2021. godine".

 

 

Članak 3.

 

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedatelj

Zastupničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Mirsad Zaimović

 

 

Predsjedatelj

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Tomislav Martinović