Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,  19/03, 2/06  i  8/06), Vlada Federacije Bosne i j Hercegovine, na 137. žurnoj sjednici,  održanoj 10.07.2019. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O IZMJENI UREDBE O FINANCIJSKOM

KONSOLIDIRANJU GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Članak 1

 

 

U Uredbi o financijskom konsolidiranju gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 74/17 i 84/18) u članku 8. stavak (3) rijeci: "10.07.2019. godine", zamjenjuju se riječima:   "10.12.2019. godine".

 

 

Članak 2.

 

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 822/2019

10. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.