Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 137. hitnoj sjednici, održanoj 10.07.2019. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O IZMJENI UREDBE O FINANSIJSKOJ

KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Član l.

 

 

U Uredbi o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 74/17 i 84/18) u članu 8. stav (3) rijeci: "10.07.2019. godine", zamjenjuju se riječima: "10.12.2019. godine".

 

 

Član 2.

 

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 822/2019

10. jula 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.