Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 201. sjednici, održanoj 28.11.2019, godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU INTERRESORNE I INTERSEKTORSKE KOMISIJE

 

 

I

 

 

Imenuje se Interresorna i intersektorska komisija u sljedećem sastavu:

J.     Dobrica Jonjić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike;

2.     Belzada Bračkovjć, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike;

3.     Aida Stambolić-Grošo, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata;

4.     Hidajet Halilović, Federalno ministarstvo pravde;

5.     Aida Ćurić, Federalno ministarstvo finansija.

 

 

II

 

 

Zadatak Komisije je da utvrdi stvarao i činjenično slanje u pokrenutim parničnim postupcima pred Općinskim sudom radi utvrđenja, otklanjanja diskriminacije i isplate, da pronađe i pred­loži najbolje rješenje za prevazilaženje nastale pravne situacije i o tome informira Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Rok za okončanje navedenih aktivnosti je 90 dana od dana stupanja na snagu predloženog Zaključka iz Informacije Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, broj 06-35/11-2983/19 BB D od 19.11.2019. godine.

 

 

IV

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1515/2019

28. novembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.