Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 203. sjednici, održanoj 12.12.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O DOPUNI RJEŠENJA O FORMIRANJU FEDERALNOG OPERATIVNOG STOŽERA ZA PITANJE MIGRACIJA

 

 

I

 

 

U Rješenju o formiranju Federalnog operativnog stožera za pitanje migracija ("Službene novine" Federacije BiH", br. 75/15, 15/16 i 34/19) u točki I stavak (1) dodaje se novi redni broj 8. koji glasi: "Zijad Hodžić, predstavnik Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, član".

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

''Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1463/2019

12. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.