Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 203. sjednici, održanoj 12.12.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O DOPUNI RJEŠENJA O FORMIRANJU FEDERALNOG OPERATIVNOG ŠTABA ZA PITANJE MIGRACIJA

 

 

I

 

 

U Rješenju o formiranju Federalnog operativnog štaba za pitanje migracija ("Službene novine Federacije BiH", br. 75/15, 15/16 i 34/19) u tački I stav (1) dodaje se novi redni broj 8. koji glasi: "Zijad Hodžić, predstavnik Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, član".

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1463/2019

12. decembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalič, s. r.