Na temelju članka 8. stavak (1) Uredbe o Federalnom stožeru civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/03, 38/06, 74/07 i 63/11), na prijedlog direktora Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 202. sjednici, održanoj 05.12.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENAMA RJEŠENJA O POSTAVLJENJU ZAPOVJEDNIKA, NAČELNIKA I ČLANOVA FEDERALNOG STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

 

 

1.     U Rješenju o postavljenju zapovjednika, načelnika i članova Federalnog štaba civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/11, 80/13, 99/13, 44/14, 46/14, 58/15, 70/16 i 93/18) u točki 3. podtočka 1. riječi:

"IZUDIN LIVADIC, iz Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica" zamjenjuju se riječima "dr. sci. SAMIRA DEMIROVIĆ, šef Kabineta ministra iz Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica", u točki 3. podtočka q. riječi: "MIRA LAZIĆ, iz Federalne uprave civilne zaštite" zamjenjuju se riječima: "SANITA ALAGIĆ, iz Federalne uprave civilne zaštite".

 

 

2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1420/2019

05. prosinca 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.