Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), i člana 5. st. 1., 2. i 3. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/Oi i 18/05), a u vezi sa članom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 199. sjednici, održanoj 13.11.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O PRIVREMENOM IMENOVANJU JEDNOG ČLANA

UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA

PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

 

 

I

 

 

Privremeno se imenuje jedan član Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje na period na najviše tri (3) mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja, i to:

1.     Redžo Mehić, član

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1337/2019

13. novembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.