Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka.2. Odluke o načinu izbora članova/ica Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine ("Službeni glasnik BiH", br. 42/08 i 65/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 182. sjednici, održanoj 10.06.2019, godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O PRIJEDLOGU ZA IMENOVANJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA MEMORIJALNOG CENTRA SREBRENICA - POTOČARI SPOMEN OBILJEŽJE l MEZARJE ZA ŽRTVE GENOCIDA IZ 1995. GODINE

 

 

I

 

 

Za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predlaže se Mirsad Bajrović, viši referent za vođenje baze podataka, organiziranje i otpremu potpore u Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da, Rješenje o prijedlogu za imenovanje člana Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, uputi Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, radi provedbe dalje procedure.

 

 

III

 

 

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje da važi Rješenje o prijedlogu za imenovanje člana Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995, godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 82/17).

 

 

IV

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 670/2019

10. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.