Ns temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 169. sjednici, održanoj 17.01.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANA IZ

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U ARBITRAŽNI

TRIBUNAL U VEZI ODLUKE POVJERENSTVA SFOR-a

ZA RJEŠAVANJE ZAHTJEVA ZA ODŠTETU

 

 

I

 

 

Točka I Rješenja o imenovanju člana iz Federacije Bosne i Hercegovine u Arbitražni tribunal u svezi odluka Povjerenstva SFOR-a za rješavanje zahtjeva za odštetu ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98 i 5/00), mijenja se i glasi: Iz Federacije Bosne i Hercegovine u Arbitražni tribunal u svezi odluka Povjerenstva SFOR-a i rješavanje zahtjeva za odštetu (u daljem tekstu: Arbitražni tribunal) imenuje se:

AMRA HADžIMUSTAFIć, sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

II

 

 

Ostali dio Rješenja ostaje neizmijenjen.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 38/2019

17. siječnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.