Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 179. sjednici, održanoj 16.05.2019, godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O RAZRJEŠENJU VRŠITELJA DUŽNOSTI ZAMJENIKA

DIREKTORA FINANCIJSKO-INFORMATIČKE

AGENCIJE

 

 

I

 

 

Ivan Đogić, razrješava se dužnosti vršitelja dužnosti zamjenika direktora Financijsko-informatičke agencije.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 530/2019

16. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.