Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 11. Zakona o Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. L8/96, 2/02 i 110/12) i članka 13. Statuta Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 31/05, 58/06 i 62/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 177. sjednici, održanoj 25,04.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA

PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Imenuje se Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, za razdoblje od četiri godine, u sastavu:

1. Josip Marijanović, predsjednik

2. Edvin Mehinagić, zamjenik predsjednika

3. Sanela Dumanjić, članica

4. Zinka Grbo, članica

5. Dragan Brković, član

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 385/2019

25. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.