Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA

PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Razrješava se dužnosti Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, imenovan Rješenjem Vlade Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/14), u sastavu:

1.     Marinko Bošnjak, predsjednik

2.     Jelena Trutina, zamjenik predsjednika

3.     Zijo Demirović, član

4.     Zlatan Dedić, član

5.      Adnan Mujagić, član

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 384/2019

25. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.