Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 58. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/14), članka 62. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08, 44/11 i 13/18) i članka 14. stavak (3) Uredbe o dodjeljivanju i oduzimanju činova policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 95/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 130. žurnoj sjednici, održanoj 22.02.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O RAZRJEŠENJU SA DUŽNOSTI DIREKTORA FEDERALNE UPRAVE POLICIJE U SASTAVU FEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA - FEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA I O ODUZIMANJU ČINA

 

 

I

 

 

Dragan Lukač razrješava se, na osobni zahtjev, sa dužnosti direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova sa danom 28.01.2019. godine.

 

 

II

 

 

Draganu Lukaču oduzima se čin Glavni generalni inspektor policije sa danom 28.01.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 162/2019

22. veljače 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.