ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU

 

 

Članak 1.

 

 

U Zakonu o stečajnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 32/04 i 42/06), članak 33. mijenja se i glasi:

"U potraživanja višega isplatnog reda ulaze potraživanja radnika i prijašnjih dužnikovih radnika nastala do dana otvaranja stečajnoga postupka iz radnog odnosa u ukupnom bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanoga zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i potraživanja po temelju naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.".

 

 

Članak 2.

 

 

Članak 40. mijenja se i glasi:

"(1) Iz stečajne mase najprije se namiruju nužni troškovi stečajnog postupka i nužne obveze stečajne mase, bez kojih se ne može voditi stečajni postupak.

(2) O troškovima i obvezama iz stavka (1) ovog članka u svakom konkretnom slučaju odlučuje stečajni sudija.

(3) Troškovi postupka i obveze stečajne mase, koji nisu nužni za vođenje postupka u smislu stavka (1) ovog članka namiruju se nakon izmirenja povjeritelja višeg isplatnog reda.".

 

 

Članak 3.

 

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedateljica

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Lidija Bradara

 

 

Predsjedatelj

Zastupničkoga doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Edin Mušić